Google Translate this page from THAI to 44 languages.
English Arabic Belorussian Brunei Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch Estonian Filipino Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indian Indonesia Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malaysian Maltese
Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian South African Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese
 การหาธาตุสำคัญ
ลงบทความวันที่ 1 เม.ย.52  เวลา 09:01    แสดงความเห็นคลิกที่นี่ Home

ธาตุสำคัญ หมายถึง ธาตุที่ไปทำให้ดวงของคุณเกิดความสมดุล เป็นตัวที่บอกว่าธาตุ อะไรในดวงชะตาให้คุณหรือให้โทษ การวิเคราะห์ ดวงจีน ตามหลักฮวงจุ้ยจะเน้น ธาตุสำคัญ เพื่อปรับชะตากรรม เช่น ธาตุสำคัญเป็นธาตุทอง การตั้งโต๊ะทำงานหันหลังพิงทิศตะวันตก หันหน้าทางทิศตะวันออก หรือการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้น

การหาธาตุสำคัญของดวงหลักจะพิจารณาจากธาตุดิถี และกำลังธาตุภายในดวงทั้ง 5 ธาตุได้แก่ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ
- วัฏจักร การส่งเสริม : ธาตุดิน ส่งเสริม ธาตุทอง, ธาตุทอง ส่งเสริม ธาตุน้ำ, ธาตุน้ำ ส่งเสริม ธาตุไม้, ธาตุไม้ ส่งเสริม ธาตุไฟ, ธาตุไฟ ส่งเสริม ธาตุดิน
- วัฏจักร การควบคุมทำลาย : ธาตุดิน ควบคุม ธาตุน้ำ, ธาตุทอง ควบคุม ธาตุไม้, ธาตุน้ำ ควบคุม ธาตุไฟ, ธาตุไม้ ควบคุม ธาตุดิน, ธาตุไฟ ควบคุม ธาตุทอง

ขั้นตอนการหาธาตุสำคัญเบื้องต้นด้วยตนเอง

1. ผูกดวงจีน และหาธาตุต่าง ๆ ภายในดวง

2. กำหนดกำลังของธาตุ โดยกำหนดให้ ธาตุฐานเดือน ( ราศีล่างของหลักเดือน ) จะเป็นธาตุที่มีกำลังสูงสุด คือ 5 ธาตุที่เหลือให้ไล่กำลังตามลำดับการกำเนิดของธาตุ โดยมีกำลังเป็น 4, 1, 2, 3 ตามลำดับดังนี้
- ธาตุฐานเดือน มีกำลังเท่ากับ 5
- ธาตุที่ฐานเดือนส่งเสริม มีกำลังเท่ากับ 4
- ธาตุที่ฐานเดือนควบคุม มีกำลังเท่ากับ 1
- ธาตุที่ควบคุมฐานเดือน มีกำลัง 2
- ธาตุที่ส่งเสริมฐานเดือน มีกำลัง 3

3. คำนวณกำลังธาตุแต่ละตัวในดวง มีจำนวนเท่าใด นำมาคูณกับกำลังของธาตุแต่ละตัวที่หามาได้

4. แบ่งธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มดิถี ประกอบด้วย ธาตุราศีบนของดิถี และ ธาตุส่งเสริมธาตุดิถี ( ธาตุดิถี + ธาตุส่งเสริม = กำลังธาตุกลุ่มดิถี )
- กลุ่มบริวาร ประกอบด้วย ธาตุอื่น ๆ ที่เหลือ ( ธาตุถ่ายเท + โชคลาภ + ขุนนางอสูร = กำลังธาตุกลุ่มบริวาร )

5. การอ่านดวง สามารถอ่านได้ 2 แบบ
- ดวงที่ ดิถี แข็งแรงกว่า บริวาร
- ดวงที่ ดิถี อ่อนแอกว่า บริวาร

6. หาธาตุสำคัญของดวง
6.1 ดิถีอ่อนแอ ลาภ มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ คู่ธาตุและธาตุส่งเสริม
6.2 ดิถีอ่อนแอ ขุนนางอสูร มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ คู่ธาตุและธาตุส่งเสริม
6.3 ดิถีอ่อนแอ ถ่ายเท มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ ธาตุส่งเสริม
6.4 ดิถีอ่อนแอ ถ่ายเท และลาภ มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ ธาตุส่งเสริม
6.5 ดิถีแข็งแรง ลาภ อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุถ่ายเท
6.6 ดิถีแข็งแรง ขุนนางอสูร อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุลาภ
6.7 ดิถีแข็งแรง ถ่ายเท อ่อนแอ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุถ่ายเท

7. การเสริมดวง โดยการหันหัวนอนไปทางทิศธาตุสำคัญ ( ทดลองหันเฉพาะหัวนอนไม่ต้องดูฤกษ์ หากขยับเตียงต้องดูฤกษ์และตำแหน่งฮวงจุ้ยประกอบ ) กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หันหลังพิงทิศธาตุสำคัญ หรือใช้สีประจำธาตุ เช่น สีเสื้อผ้า สีรถ เป็นต้น
7.1 ธาตุไม้ ( เมตตาธรรม )
- สีประจำธาตุ คือ สีเขียว
- ทิศประจำธาตุ คือ ทิศตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ คือ การเดินทาง การตลาด การขาย การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรม
7.2 ธาตุไฟ ( จริยธรรม )
- สีประจำธาตุ คือ สีแดง สีแสด เหลืองจัด ชมพู ทับทิม
- ทิศประจำธาตุ คือ ทิศใต้
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ คือ นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์
7.3 ธาตุดิน ( สัจจธรรม )
- สีประจำธาตุ คือ สีน้ำตาล สีครีม สีเหลือง
- ทิศประจำธาตุ คือ ศูนย์กลาง ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดิน คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ การบัญชี ทนายความ
7.4 ธาตุทอง ( มโนธรรม )
- สีประจำธาตุ คือ สีขาว ใส สีแวววาว สีเงิน
- ทิศประจำธาตุ คือ ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุทอง การฑูต การทหาร การอุตสหกรรม โลหะ เครื่องจักร ประสานงาน เลขานุการ ศิลปิน
7.5 ธาตุน้ำ ( ปัญญาธรรม )
- สีประจำธาตุ คือ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีม่วงฟ้า สีดำ สีเท่า สีกรมท่า
- ทิศประจำธาตุ คือ ทิศเหนือ
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ การค้าพาณิชย์ การเงินการธนาคาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร การเดินเรือ การประมง 

ตัวอย่าง
1. ผูกดวงจีน และหาธาตุต่าง ๆ ภายในดวง
ดวงจีน
- ธาตุส่งเสริมดิถี ได้แก่ ธาตุดิน
- คู่ธาตุ ได้แก่ ธาตุทอง
- ธาตุถ่ายเท ได้แก่ ธาตุน้ำ
- ธาตุโชคลาภ ได้แก่ ธาตุไม้
- ธาตุขุนนาง ( หน้าที่การงาน ) ได้แก่ ธาตุไฟ

2. กำหนดกำลังของธาตุ
- ธาตุฐานเดือน เป็น ธาตุดิน มีกำลังเท่ากับ 5
- ธาตุที่ฐานเดือนส่งเสริม เป็น ธาตุทอง มีกำลังเท่ากับ 4
- ธาตุที่ฐานเดือนควบคุม เป็น ธาตุน้ำ มีกำลังเท่ากับ 1
- ธาตุที่ควบคุมฐานเดือน เป็น ธาตุไม้ มีกำลังเท่ากับ 2
- ธาตุที่ส่งเสริมฐานเดือน เป็น ธาตุไฟ มีกำลังเท่ากับ 3

3. คำนวณกำลังธาตุแต่ละตัวในดวง
- ธาตุดิถี เป็น ธาตุทอง มีจำนวน 1 ตัว มีกำลังเท่ากับ 4 × 1 = 4
- ธาตุส่งเสริมดิถี เป็น ธาตุดิน มีจำนวน 1 ตัว มีกำลังเท่ากับ 5 × 1 = 5
- ธาตุถ่ายเท เป็น ธาตุน้ำ มีจำนวน 1 ตัว มีกำลังเท่ากับ 1 × 1 = 1
- ธาตุโชคลาภ เป็น ธาตุไม้ มีจำนวน 1 ตัว มีกำลังเท่ากับ 2 × 1 = 2
- ธาตุขุนนาง เป็น ธาตุไฟ มีจำนวน 4 ตัว มีกำลังเท่ากับ 3 × 4 = 12

4. ธาตุกลุ่มดิถี มีกำลังเท่ากับ 8 ( 4 + 5 )
    ธาตุกลุ่มบริวาร มีกำลังเท่ากับ 15 ( 1 + 2 + 12 )

5. ดังนั้นเป็นดวงที่ ดิถี อ่อนแอกว่า บริวาร

6. ดิถีอ่อนแอ ขุนนางอสูร มีกำลังมาก ธาตุสำคัญ คือ คู่ธาตุและธาตุส่งเสริม ได้แก่ ธาตุดิน และ ธาตุทอง

7. เสริมดวงโดยการหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใส่เสื้อผ้าสีครีม สีเหลือง หรือสีน้ำตาล ( เน้นใช้ในช่วงกิจกรรมสำคัญ ) เป็นต้น

บทความล่าสุด ในหมวดนี้
  1 ฮวงจุ้ยใต้เตียงสกปรกกระทบเรื่องความรัก (7 มิ.ย.54)  อ่าน:2505/ตอบ:0
  2 หันเตียงนอนให้ถูกทิศตามหลักฮวงจุ้ยช่วยปรับวาสนาของผู้นอน (7 มิ.ย.54)  อ่าน:16296/ตอบ:0
  3 ท้อฮ้วย การส่งเสริมเสน่ห์บุคคล (1 เม.ย.52)  อ่าน:5682/ตอบ:0
  4 การปรับเสริมดวงชะตา (1 เม.ย.52)  อ่าน:3482/ตอบ:0
  5 คำศัพท์เกี่ยวกับดวงจีน (1 เม.ย.52)  อ่าน:2585/ตอบ:0
  6 การหาเดือนแต่งงาน (1 เม.ย.52)  อ่าน:1892/ตอบ:0
  7 การหาธาตุสำคัญ (1 เม.ย.52)  อ่าน:4584/ตอบ:0
  8 การดูฤกษ์ออกรถและสีรถ (1 เม.ย.52)  อ่าน:4286/ตอบ:9
  9 การพยากรณ์ธาตุดิถี (1 เม.ย.52)  อ่าน:5175/ตอบ:1
  10 ทายนิสัยตามวันเกิด (1 เม.ย.52)  อ่าน:2852/ตอบ:2
บทความยอดนิยมในหมวดนี้
  1 ไม้ดอกไม้ประดับส่งวาสนาเสริมบารมีอย่างไร (7 มิ.ย.54)  อ่าน:3939/ตอบ:0
  2 กลอนธรรมมะสอนใจคลายยึดตน (12 มิ.ย.51)  อ่าน:2283/ตอบ:0
 อ่านบทความทั้งหมด ในหมวดนี้
อ่านแล้ว 4584 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง          แสดงความเห็นคลิกที่นี่ 
 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นบทความ
: โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น :
กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
 • 1. กรุณานำเสนอข้อความที่สุภาพ ละเว้นการให้ร้ายผู้อื่น หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร หรือใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น หรือข้อมูลส่วนตัวโดยเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
 • 2. ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • 3. ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบความคิดเห็นต่างๆในเว็บไซด์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 • 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการถอดข้อความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงหรือแจ้งล่วงหน้า
 • จากคุณ* :    
  E-mail :    
  Security Code :     กรุณาพิมพ์ตัวเลขตามรูปภาพ     
  ข้อความ* :     
  เลือกรูปไอคอนแทนตัวคุณ* :
           
           
           
           
     

  copyright@2009 by Master SinsaeWoen
  All contents in this website are exclusively owned by Master SinsaeWoen.

  E-mail : sinsaewoen@hotmail.com
  141/365 หมู่ 2 ตำบลต้นเปา
  อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
  เวลาทำงาน 10.00-19.00 น.
  หยุดทุกวันอาทิตย์
  Tel. mobile. 061 961 8866