Google Translate this page from THAI to 44 languages.
English Arabic Belorussian Brunei Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch Estonian Filipino Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indian Indonesia Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malaysian Maltese
Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian South African Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese
 การพยากรณ์ธาตุดิถี
ลงบทความวันที่ 1 เม.ย.52  เวลา 08:51    แสดงความเห็นคลิกที่นี่ Home

การพยากรณ์ดวงชะตาดวงจีน "โป๊ยหยี่" หรือ "สี่เถี่ยว" เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของชาวจีน ศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัน เดือน ปี เวลา และสภาพแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ราศีบนล่าง 8 ตัว บ่งบอกถึงการประกอบกันของ 5 ธาตุ อิม เอี๊ยง ( หยิน หยาง ) ซึ่งมีความแข็งแรง อ่อนแอ ของพลังธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบรวมตัวกันขึ้นของบุคคลนั้นนั่นเอง
การพยากรณ์ดวงชะตาจะเริ่มต้นที่กำหนดธาตุแทนตัวผู้ที่ต้องการรับคำพยากรณ์ ตำแหน่ง ดิถี ( ราศีบน ) จะหมายถึง ตำแหน่งแทนตัวผู้ถูกพยากรณ์ ซึ่งจะเป็นแม่ธาตุตัวหนึ่งในจำนวนในจำนวนแม่ธาตุ ทั้ง 10 ราศี

ยกตัวอย่าง เช่น
ดิถี ดวง
ดิถีในที่นี้ ได้แก่ ราศี 甲 ( อ่านว่า กะ ) หมายถึง เจ้าของดวงชะตา
รหัสราศีบน คือ 1 ( 1/ )
เป็นธาตุไม้ มีพลังเอี๊ยง ( หยาง )

การพยากรณ์ธาตุดีถี สามารถผูกดวงได้โดย ผูกดวงจีนออนไลน์ และอ่านคำพยากรณ์ดิถีได้จากบทความด้านล่าง

ธาตุไม้ ( เมตตาธรรม )

ราศีบนหลักวัน 甲 ( รหัส 1/ ) , 乙 ( รหัส 2/ )
หมายถึง รู้คุณ มีความเมตตากรุณา ชอบก้าวหน้า เจริญเติบโต เคลื่อนไหว มีมนุษยสัมพันธ์
ลักษณะ แท่งยาว เส้นขยัก
แบ่งเป็นธาตุไม้เอี๊ยง ( หยาง ) และธาตุไม้อิม ( หยิน )

ไม้เอี๊ยง ( 甲 ) อุปนิสัยแข็งกระด้าง เป็นไม้ซุง ไม้ท่อนใหญ่ สูงตระหง่าน ไม่กลัวลม ฝน เป็นจุดเด่นต่อผู้พบเห็น มีคุณธรรมสูง จุดด้อย คือมุทะลุ เชื่อมั่นในตนเองสูง

ไม้อิม ( 乙 ) เป็นไม้ต้นเล็ก ไม้พุ่ม ไม่ทนต่อดินฟ้าอากาศ มีความนุ่มนวลอ่อนโยน คล้อยตาม อ่อนนอกแข็งใน มีความอดทน จุดด้อย ไม่กระตือรือร้น อ่อนแอ คิดเล็กคิดน้อย ชอบพูดส่อเสียด เห็นแก่ตัว

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุไม้พลังสมบูรณ์ เป็นดวงดี อายุยืน มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม มีเหตุผล
หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะมุทะลุ ใจร้อน แข็งกร้าว ไม่ยอมคน ขาดเหตุผล อิจฉา
หากดิถีอ่อนแอเกินไป จะเป็นคนเย็นชา ไม่มีน้ำใจ อ่อนแอ

สีประจำธาตุ คือ สีเขียว
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้
รสชาด คือ รสเปรี้ยว
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ คือ การเดินทาง การตลาด การขาย การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรม


ธาตุไฟ ( จริยธรรม )

ราศีบนหลักวัน 丙 ( รหัส 3/ ) ,  丁 ( รหัส 4/ )
หมายถึง มีมารยาท เที่ยงตรง ชอบศึกษา เฉียบคม ชอบเป็นผู้นำ
ลักษณะ แหลม เปลว สามเหลี่ยม
แบ่งเป็นธาตุไฟเอี๊ยง ( หยาง ) และธาตุไฟอิม ( หยิน )

ไฟเอี๊ยง ( 丙 ) เป็นคนมีมารยาท ถ่อมตน กระตือรือร้น แต่เฉลียวฉลาด ให้ความเคารพผู้ใหญ่ มีน้ำใจกับผู้น้อย มีบทบาทที่ดีในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไฟดวงอาทิตย์ จุดด้อย ใจร้อน เจ้าอารมณ์ กล้าได้กล้าเสีย

ไฟอิม ( 丁 ) อุปนิสัยคล้ายไฟเอี๊ยง แต่จะอ่อนโยนกว่า เป็นไฟสุมขอน ไฟในเตา รักศักดิ์ศรี มีไหวพริบปฏิภาณ จุดด้อย เอาแต่ใจ ชอบเอาหน้า ไม่ยั้งคิด กะล่อน

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุไฟพลังสมบูรณ์ เป็นดวงดี มีความเป็นผู้นำ เป็นนักปราชญ์
หากดิถีแข็งแรงเกินไป ทำอะไรมักไม่กังวลถึงผลสุดท้าย จึงทำให้เรื่องราวเสียหาย
หากดิถีอ่อนแอเกินไป จะตื่นเต้นเก่ง เลินเล่อ

สีประจำธาตุ คือ สีแดง สีแสด เหลืองจัด ชมพู ทับทิม
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศใต้
รสชาด ขม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ คือ นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์


ธาตุดิน ( สัจจธรรม )

ราศีบนหลักวัน 戊 ( รหัส 5/ ) , 己 ( รหัส 6/ )
หมายถึง ความซื่อสัตย์ มั่นคง หนักแน่น มีสัจจะ
ลักษณะ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบ่งเป็นธาตุดินเอี๊ยง ( หยาง ) และธาตุดินอิม ( หยิน )

ดินเอี๊ยง ( 戊 ) เป็นดินแข็ง ดินภูเขา นิสัยซื่อสัตย์ หนักแน่น ให้ความรู้สึกมั่นคง พึ่งพาได้ นิ่ง ช้า ใจกว้าง น่าเชื่อถือ อ่อนนอกแข็งใน จุดด้อย ดื้อรั้น เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง ปรับเปลี่ยนไม่เป็น
ดินอิม ( 己 ) เป็นดินร่วนซุย เนินน้อย นิสัยอ่อนโยนกว่าดินเอี๊ยง อนทน เปลี่ยนสภาพง่าย ภายนอกสงบภายในอารมณ์ดี จุดด้อยคือ ขี้สงสัย อิจฉา ดื้อ คิดเล็กคิดน้อย เบื่อง่าย

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุดินพลังสมบูรณ์ จะเป็นคนซื่อสัตย์ หนักแน่น พึ่งพาได้ รักษาคำมั่นสัญญา ใจกว้าง เชื่อมั่นในตนเอง
หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะทื่อดื้อรั้น ช้า เกียจคร้าน เหนื่อยง่าย ไม่มีความอดทน
หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป แล้งน้ำใจ ดื้อรั้น คิดเล็กคิดน้อย

สีประจำธาตุ คือ สีน้ำตาล สีครีม สีเหลือง
ทิศประจำธาตุ คือ ศูนย์กลาง ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ
รสชาด หวาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดิน คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ การบัญชี ทนายความ


ธาตุทอง ( มโนธรรม )

ราศีบนหลักวัน 庚 ( รหัส 7/ ) , 辛 ( รหัส 8/ )
หมายถึง ความกล้าหาญ กตัญญู มีน้ำใจ เสียสละ ประนีประนอม ยุติธรรม
ลักษณะ วงกลม วงรี ครึ่งวงกลม
แบ่งเป็นธาตุทองเอี๊ยง ( หยาง ) และธาตุทองอิม ( หยิน )

ทองเอี๊ยง ( 庚 ) เป็นทองก้อนแกร่งกร้าว เปรียบเสมือนหอก ดาบ นิสัยจึงเข็มแข็ง ยุติธรรม กล้าหาญ กล้าพูดกล้าทำ กตัญญู มีน้ำใจ จุดด้อย ยอมหักไม่ยอมงอ
ทองอิม ( 辛 ) เป็นทองรูปพรรณ ทองเครื่องประดับ อัญมณี จึงมีนิสัยอ่อนโยน อดทน เสียสละ กตัญญู มีน้ำใจ จุดด้อย ลังเล เฉื่อยฉา ไม่ใส่ใจ

ดวงชะตาที่มีธาตุทองสมบูรณ์ จะเป็นคนกตัญญู มีคุณธรรม มีเหตุมีผล แบ่งแยกถูกผิดชัดเจน กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ
หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะขาดความกรุณา กระด้าง โหดร้าย
หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป จะไม่มีน้ำใจ ขี้ขลาด หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ลังเล ประจบ

สีประจำธาตุ คือ สีขาว ใส สีแวววาว สีเงิน
ทิศประจำธาตุ คือ ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ
รสชาด เผ็ด
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุทอง การฑูต การทหาร การอุตสหกรรม โลหะ เครื่องจักร ประสานงาน เลขานุการ ศิลปิน


ธาตุน้ำ ( ปัญญาธรรม )

ราศีบนหลักวัน 壬 ( รหัส 9/ ) , 癸 ( รหัส 10/ )
หมายถึง มีสติปัญญา วาทะดี เฉลียวฉลาด ลึกลับ ปรับตามสภาพ
ลักษณะ คลื่น หกเหลี่ยม
แบ่งเป็นธาตุน้ำเอี๊ยง ( หยาง ) และธาตุน้ำอิม ( หยิน )

น้ำเอี๊ยง ( 壬 ) เปรียบเหมือนมหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ เป็นจุดเด่นให้คนสังเกตุง่าย มีความสามารถ ความรู้กว้างขวาง รวดเร็วว่องไว โกรธง่ายหายเร็ว ลูกเล่นมาก จุดด้อย เสเพล ลุ่มหลง โลเล
น้ำอิม ( 癸 ) เปรียบเสมือน หยดน้ำ น้ำค้าง นิ่งสงบ อดทนสูง เข้าใจง่าย เรียนรู้ไว ปรับตัวเก่ง ความรู้สึกไวภายใน จุดด้อย ชอบคิดเล็กคิดน้อย ขี้ขลาด ขี้ใจน้อย

ดวงชะตาที่มีธาตุน้ำสมดุลย์ จะเป็นคนเฉลียวฉลาด ปัญญาดี คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
หากดิถีแข็งแรงมากเกินไป จะเป็นคนโลเล เปลี่ยนใจง่าย แผนการมาก การกระทำออกไปในทางลบ
หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป จะจิตใจคับแคบ ขี้ขลาด คิดเล็กคิดน้อย ชอบฉวยโอกาส

สีประจำธาตุ คือ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีม่วงฟ้า สีดำ สีเท่า สีกรมท่า
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศเหนือ
รสชาด เค็ม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ การค้าพาณิชย์ การเงินการธนาคาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร การเดินเรือ การประมง

บทความล่าสุด ในหมวดนี้
  1 ฮวงจุ้ยใต้เตียงสกปรกกระทบเรื่องความรัก (7 มิ.ย.54)  อ่าน:2504/ตอบ:0
  2 หันเตียงนอนให้ถูกทิศตามหลักฮวงจุ้ยช่วยปรับวาสนาของผู้นอน (7 มิ.ย.54)  อ่าน:16295/ตอบ:0
  3 ท้อฮ้วย การส่งเสริมเสน่ห์บุคคล (1 เม.ย.52)  อ่าน:5682/ตอบ:0
  4 การปรับเสริมดวงชะตา (1 เม.ย.52)  อ่าน:3482/ตอบ:0
  5 คำศัพท์เกี่ยวกับดวงจีน (1 เม.ย.52)  อ่าน:2585/ตอบ:0
  6 การหาเดือนแต่งงาน (1 เม.ย.52)  อ่าน:1892/ตอบ:0
  7 การหาธาตุสำคัญ (1 เม.ย.52)  อ่าน:4583/ตอบ:0
  8 การดูฤกษ์ออกรถและสีรถ (1 เม.ย.52)  อ่าน:4285/ตอบ:9
  9 การพยากรณ์ธาตุดิถี (1 เม.ย.52)  อ่าน:5175/ตอบ:1
  10 ทายนิสัยตามวันเกิด (1 เม.ย.52)  อ่าน:2852/ตอบ:2
บทความยอดนิยมในหมวดนี้
  1 ไม้ดอกไม้ประดับส่งวาสนาเสริมบารมีอย่างไร (7 มิ.ย.54)  อ่าน:3938/ตอบ:0
  2 กลอนธรรมมะสอนใจคลายยึดตน (12 มิ.ย.51)  อ่าน:2283/ตอบ:0
 อ่านบทความทั้งหมด ในหมวดนี้
อ่านแล้ว 5175 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง          แสดงความเห็นคลิกที่นี่ 
หน้า : 1

 ความคิดเห็นที่:#03548
สวัสดีปีใหม่ครับคุณเหวิน ผมเพิ่งมีเวลาเปิดดูเวพไซด์ของคุณหมอ คงจำผมได้ คุณหมอเหวินเคยตุ๋นไก่ยาจีนให้ผมรับประทานที่บ้านของพี่บุญส่ง ถ้าจำได้แล้ว ผมขออวยพรปีใหม่ ให้คุณหมอ เหวินร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ร่ำรวย และมีลูกค้าเย๊อะ ๆ ถ้าผมไปเชียงใหม่จะไปเยี่ยม ฝากความคิดถึงและสวีสดีปีใหม่ไปยังพี่บุญส่งด้วย

  From: ทนายสินาด (เพื่อนรุ่นน้้องของคุณบุญส่ง)   9 ม.ค.53   เวลา: 21:17 Email: sinad_lawyer@hotmail.com

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นบทความ
: โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น :
กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
 • 1. กรุณานำเสนอข้อความที่สุภาพ ละเว้นการให้ร้ายผู้อื่น หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร หรือใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น หรือข้อมูลส่วนตัวโดยเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
 • 2. ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • 3. ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบความคิดเห็นต่างๆในเว็บไซด์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 • 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการถอดข้อความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงหรือแจ้งล่วงหน้า
 • จากคุณ* :    
  E-mail :    
  Security Code :     กรุณาพิมพ์ตัวเลขตามรูปภาพ     
  ข้อความ* :     
  เลือกรูปไอคอนแทนตัวคุณ* :
           
           
           
           
     

  copyright@2009 by Master SinsaeWoen
  All contents in this website are exclusively owned by Master SinsaeWoen.

  E-mail : sinsaewoen@hotmail.com
  141/365 หมู่ 2 ตำบลต้นเปา
  อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
  เวลาทำงาน 10.00-19.00 น.
  หยุดทุกวันอาทิตย์
  Tel. mobile. 061 961 8866