Google Translate this page from THAI to 44 languages.
English Arabic Belorussian Brunei Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch Estonian Filipino Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indian Indonesia Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malaysian Maltese
Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian South African Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese
 การดูฮวงจุ้ยในแบบของซินแสเหวิน
ลงบทความวันที่ 17 พ.ย.51  เวลา 08:10    แสดงความเห็นคลิกที่นี่ Home

การดูฮวงจุ้ยในแบบของซินแสเหวิน
 
วีธีการหรือกระบวนการดูฮวงจุ้ยของซินแสแต่ละท่าน ไม่ได้มีรูปแบบอย่างกรณีในพื้นที่เดียวกัน ซินแสท่านหนึ่งอาจชี้แนะต่างจากซินแสอีกท่านหนึ่ง ซึ่งบางครั้งคำชี้แนะอาจไม่ต่างกันมาก แต่บางครั้งก็ผิดกันราวฟ้ากับดิน
สาเหตุที่คำทำนายฮวงจุ้ยแตกต่างกันนั้น เกิดขึ้นจากศาสตร์ฮวงจุ้ยมีพื้นฐานและพัฒนาการมาจากลัทธิเต๋า ซึ่งแตกเป็น 5 แนวคิดด้วยกันคือ
1 ความสอดคล้องกับธรรมชาติของเต๋า
เต๋าเชื่อในเรื่องสรรพสิ่งย่อมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีลักษณะเปลี่ยนแปรเป็นนิจ
จากแนวคิดนี้ ศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงเป็นเรื่องของการหาความสมดุลในตำแหน่งแห่งที่ของสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ
2 ความสมดุลของ หยิน-หยาง
สรรพสิ่งย่อมก่อเกิดมาจากคู่ตรงข้ามหรือพลังหยิน-หยาง เมื่อมีเพศหญิงย่อมมีเพศชาย เพื่อการกำเนิดอีกหนึ่งชีวิต มีดำ ก็ย่อมมีขาว มีเย็นก็ต้องมีร้อน จากไร้ กลายเป็นมี ฯลฯ
ฮวงจุ้ยจึงถือว่า พลังแห่ง หยิน-หยาง ให้ทั้งคุณและโทษแก่สรรพสิ่งตามความมากน้อยของพลังทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นจะต้องหาจุดที่สมดุลอันจะนำไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกัน
3 การไหลเวียนของพลังปราณหรือชี่
เมื่อสรรพสิ่งก่อเกิดขึ้นมาแล้ว พลังที่ทำให้สรรพสิ่งก่อเกิด ดำรงอยู่ดับไป ตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปรของธรรมชาติก็คือ พลังชี่หรือพลังลมปราณ ซึ่งในทางฮวงจุ้ยพลังชี่เปรียบได้กับทิศทางการเคลื่อนไหวของ ลม ฟ้า อากาศ กระแสน้ำ การเคลื่อนไหวของคน วัตถุ ความมืด ความสว่าง
ฮวงจุ้ยที่อิงแนวคิดนี้ จึงพยายามหาวิธีการจัดวางสิ่งต่างๆ เพื่อให้พลังชี่ไหลผ่านได้อย่างคล่องตัว อันจะนำความสุขี เจริญรุ่งเรืองมาให้ในที่สุด
4 ดวงชะตาจากธาตุทั้ง 5 และดวงดาวทั้ง 9
ศาสตร์ดวงชะตาจากธาตุทั้ง 5 และดวงดาวทั้ง 9 มีทฤษฏีว่า สรรพสิ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 ที่ผูกสัมพันธ์กับดวงดาวทั้ง 9 โดยธาตุทั้ง 5 คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ต่างได้รับอิทธิพลทั้งแง่ส่งเสริมหรือทำลายจากดวงดาวทั้ง 9 ฉะนั้นสรรพสิ่งล้วนถูกลิขิตดวงชะตาตามธาตุเกิด และวัน เดือน ปีเกิด ไว้แล้ว
ฮวงจุ้ยที่ยึดแนวคิดนี้ จึงมองว่า การจัดวางฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงดวงชะตาประจำ วัน เดือน ปี เกิด และธาตุประจำตัวของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก
5 ความสอดคล้องของชีวิตกับทิศทั้ง 8
แนวคิดนี้เชื่อว่า ธรรมชาติก่อเกิดทิศขึ้นมา 8 ทิศ แต่ละทิศถูกกำหนดให้มีพลังหรือความหมายแตกต่างกันไป
วิชาฮวงจุ้ยที่มีพื้นฐานดังกล่าว เป็นผลทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมีรูปแบบหรือวิธีการใช้ 5 แบบด้วยกัน ฉะนั้นมุมมอง วิธีคิด วิธีการ ของซินแสแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปตามแนวทางฮวงจุ้ยที่ตนได้ร่ำเรียนมา สำหรับวิธีการดูฮวงจุ้ยของซินแสเหวินนั้น เป็นการบูรณาการแนวคิดทั้ง 5 โดยนำมาปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมิเพียงเท่านั้นในกระบวนการดูฮวงจุ้ย ซินแสเหวินยังนำศาสตร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงชะตาด้วยไข่ไก่ การดูโหงวเฮ้ง และการเสี่ยงทายด้วยอี้จิง เข้ามาประกอบการดูฮวงจุ้ยด้วย ดังนั้นวิธีการดูฮวงจุ้ยของซินแสเหวินนั้น จีงมีวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์หรือมีความเป็นพิเศษที่ตรึงใจลูกค้าหลายท่าน จนต้องหวนกลับมาปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ
            ในกระบวนการดูฮวงจุ้ยปลูกบ้านหรือปลูกตึก อาคาร โดยปรกติซินแสเหวินจะเริ่มจากการตรวจดวงชะตาของผู้ประสงค์ดูฮวงจุ้ย ด้วยการดูดวงชะตาด้วยไข่ไก่ เสียก่อน เมื่อตรวจดวงชะตาด้วยไข่ไก่ ปรากฎว่าดวงชะตาไม่เหมาะสมกับสิ่งที่จะทำ ซินแสจะแนะนำอย่างตรงไปตรงมาเลยว่า ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องดำเนินการ แม้ถ้าดำเนินการต่อไปซินแสก็จะได้รับค่าครูมากมายก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ต้องการลงทุนปลูกหอพัก โดยมีเงินทุนเพียบพร้อมแล้ว แต่เมื่อดวงชะตาไม่สมพงศ์ เช่น ปีเกิดเป็นธาตุน้ำก็ไม่เหมาะกับตึกที่มีลักษณะสูงขึ้นดังเช่นไม้ หรือในบางกรณี ทุกอย่างพร้อมที่จะลงทุน แต่บังเอิญพร้อมในปีนักษัตรที่ไม่ถูกโฉลก(ปีชง) กับปีเกิดก็ไม่อาจทำได้ ซึ่งเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้น เช่นในกรณีเจ้เฮง(ลูกค้าท่านหนึ่งของซินแส) แรกเริ่มเดิมที เจ๊เฮงและเฮียจั๊ว สามีต้องการเปิดกิจการร้านทอง แต่เมื่อซินแสดูดวงชะตาแล้ว ทั้งเจ๊เฮงและเฮียจั๊วเกิดธาตุดิน ไม่เหมาะกับทอง
เพราะทองเสมือนเป็นธาตุทองหรือธาตุโลหะที่สามารถทำลายไม้หรือตัดไม้ได้
            แต่ในกรณีดวงชะตาเหมาะสม ซินแสเหวินก็จะรับจัดวางฮวงจุ้ยอย่างเต็มกำลัง ฬนกรณีที่จะลงทุนธุรกิจแต่ยังไม่มีที่ดิน ซินแสจะเข้าไปช่วยดูชี้แนะว่า จะซื้อได้ไหม เจ้าของที่ดินจะขายให้รึเปล่าหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้ไหม โดยซินแสค่อนข้างใช้ความสามารถพิเศษในศาสตร์ของตนในกระบวนการนี้พอสมควร เพื่อมองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ที่คนธรรมดาไม่อาจมองเห็นเพื่อบอกว่า สมามารถครอบครองที่ดินผืนที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งหลายครั้งซินแสก็ทำได้ เช่นในกรณีเฮียบุญส่ง ที่เฮียบุญส่ง สามารถครอบครองตึกแถวได้ก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้เสียอีก เพียงเพราะซินแสเหวินเห็นแทงก์น้ำ ที่เปรียบเสมือนสิ่งสมพงศ์ของเฮียบุญส่งที่เกิดในธาตุน้ำ กับรังผึ้งบนตึกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวาสนาของเฮียบุญส่ง
            เอกลักษณ์ของซินแสเหวินอีกประการก็คือ ไม่ยึดรูปร่างลักษณะผืนดินตายตัว เช่น ผืนดินรูปสามเหลี่ยม ที่ผู้อื่นไม่นิยมใช้สอยแต่ซินแสก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ ซินแสยึดถือแนวทางไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด แต่จะปรับปรุงตามสภาพแวดล้อม สำหรับในกระบวนการหาจุดปลูกสร้าง ไม่เพียงแต่ถือ หล่อแก(อุปกรณ์สำหรับดูฮวงจุ้ยหรือเรียกว่าเข็มทิศ) วัดมุม วัดทิศ แล้วบอกว่าควรจัดวางอะไร ตรงไหน อย่างไร ก็เสร็จสิ้น แต่ซินแสจะเริ่มตั้งแต่การบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน ขออนุญาตให้ถูกต้องตามวิถีแห่งฟ้าดิน
            จากนั้นก็ปรึกษาแบบแปลนกับสถาปนิก สอบถามความเป็นไปได้ที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการดูฮวงจุ้ยของซินแสที่มีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์เป็นหลัก ไม่ค่อยขัดแย้งกับหลักสถาปนิก เพราะแท้จริงแล้ว แก่นศาสตร์ฮวงจุ้ยกับหลักสถาปัตย์ ก็คือ ความสมดุลอันงดงาม และในหลายกรณีซินแสยังแอบตรวจดวงชะตาจาก วัน เดือน ปีเกิดของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย เพื่อความสอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง
            ในระหว่างการก่อสร้าง ซินแสจะติดตามตรวจตราอยู่เสมอว่า เป็นไปตามฮวงจุ้ยที่วางไว้หรือไม่ หากมีความคลาดเคลื่อนก็จะปรับเปลี่ยนทันทีซึ่งสินแสค่อนข้างละเอียดในจุดนี้มาก เช่น รูปทรงตัวตึก วัสดุที่ใช้ทำประตู รั้ว ลักษณะและจำนวนขั้นบันได หน้าต่าง  ประตู การหันหน้า หันหลังสู่ทิศต่างๆ ทางเข้า ทางออก รวมไปถึง การตกแต่งภายนอก ภายใน ด้วยสีสัน ต้นไม้ และเครื่องเรือนเรือนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ สมาธิ การสังเกตอย่างลึกซึ้ง และตัดสินใจวางฮวงจุ้ยด้วยความแน่วแน่ เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านมีความเชื่อมั่น
            ในกรณีการวางฮวงจุ้ยเพียงจัดวางหรือตกแต่งภายในบ้านหรือสำนักงาน ก็อาจมีขั้นตอนลดน้อยลงจากการวางฮวงจุ้ยปลูกสร้าง แต่หลักการที่ซินแสเหวินยึดถือปฏิบัติ ยังเหมือนเดิม คือเน้นความยืดหยุ่นต่อสถาพการณ์เป็นหลัก ไม่นิยมเปลี่ยนแปลงอย่างตายตัว แต่นิยมปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและดวงชะตาของเจ้าของมากกว่า ซึ่งเป็นผลดีในแง่ที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และบางทีหากเปลี่ยนแล้วผิดฮวงจุ้ยไปเลยก็อาจสร้างปัญหาหนักในเบื้องปลายได้
            เมื่อการก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายใน ภายนอก เสร็จสิ้น ซินแสเหวินจะคำนวณฤกษ์งามยามดีที่ตรงตามดวงชะตาของเจ้าของ เพื่อทำบุญหรือเปิดกิจการต่อไป การทำงานของซินแสเหวินมิได้จบเพียงการหาฤกษ์เท่านั้น ซินแสยังไปมาหาสู่ลูกค้าเป็นประจำ เพื่อดูแลและติดตามผลงานจนกลายมาเป็นมิตรสหายกันในเวลาต่อมา
            จะเห็นได้ว่าศาสตร์ของซินแสของตระกูลเหมยมีเสน่ห์และมีความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการใช้ศาสตร์ที่บูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว ภายใต้ความเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติอย่างที่สุดบวกอัธยาศัยไมตรีของซินแส อันนำมาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต
 
กระบวนการดูฮวงจุ้ยของสินแสเหวิน
1 ดูดวงชะตาลูกค้า ด้วยไข่ไก่สิบสองฟอง
2 ช่วยหาที่ดินหรือตึกอาคารที่เหมาะสม
3 วิเคราะห์ลักษณะที่ดินหรือตึก อันเหมาะสมต่อดวงชะตาลูกค้า และสภาพแวดล้อม
4 หาจุดปลูกสร้างและบวงสรวง
5 ร่วมปรึกษากับสถาปนิก ถึงความเป็นไปได้ระหว่างหลักฮวงจุ้ย หลักสถาปัตย์
6 ปรึกษากับผู้รับเหมา
7 ดูแลระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามฮวงจุ้ย
8 ดูแลเรื่องตกแต่งภายใน
9 ดูฤกษ์งามยามดี
10 การติดตามผลงาน สานมิตรไมตรีกับลูกค้า
บทความยอดนิยมในหมวดนี้
  1 หมื่นดวงชะตากับไข่ไก่เรือนแสน (18 พ.ย.51)  อ่าน:24823/ตอบ:2
  2 การดูดวงชะตาด้วยไข่ไก่ 12 ฟอง (27 ต.ค.51)  อ่าน:4519/ตอบ:9
 อ่านบทความทั้งหมด ในหมวดนี้
อ่านแล้ว 3378 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง          แสดงความเห็นคลิกที่นี่ 
 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นบทความ
: โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น :
กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
 • 1. กรุณานำเสนอข้อความที่สุภาพ ละเว้นการให้ร้ายผู้อื่น หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร หรือใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น หรือข้อมูลส่วนตัวโดยเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
 • 2. ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • 3. ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบความคิดเห็นต่างๆในเว็บไซด์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 • 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการถอดข้อความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงหรือแจ้งล่วงหน้า
 • จากคุณ* :    
  E-mail :    
  Security Code :     กรุณาพิมพ์ตัวเลขตามรูปภาพ     
  ข้อความ* :     
  เลือกรูปไอคอนแทนตัวคุณ* :
           
           
           
           
     

  copyright@2009 by Master SinsaeWoen
  All contents in this website are exclusively owned by Master SinsaeWoen.

  E-mail : sinsaewoen@hotmail.com
  141/365 หมู่ 2 ตำบลต้นเปา
  อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
  เวลาทำงาน 10.00-19.00 น.
  หยุดทุกวันอาทิตย์
  Tel. mobile. 061 961 8866